Complicacions de l’ortorèxia

© Alan Cleaver. Start diet todayHome preocupat per la dieta

L’ortorèxia és una obsessió en la qual la persona s’obsessiona amb una dieta sana, i és una obsessió tan intensa que exclou totes les altres activitats d’interès. Amb el temps, es converteix en un trastorn greu. Els problemes que pot causar l’ortorèxia són:

  • Superioritat. Un dels efectes secundaris és el sentiment de superioritat. Com l’individu té una norma auto-imposada a menjar bé, pur i sa, la persona es reconeix a si mateixa superior a les altres. I això també afecta les relacions familiars, després que tota la resta es torni menys important que una dieta anomenada saludable.
  • Pèrdua de pes. Una selecció limitada d’aliments i deixar de banda totes les altres variants d’aliments condueix a la restricció de la ingesta de calories que condueix a la pèrdua de pes. 1
  • Desnutrició. Amb una dieta restringida, la persona desenvolupa una alimentació molt selectiva, el que finalment resulta en una alimentació limitada i en desnutrició i per tant causant malnutrició. 2

L’ortorèxia avançada, pot suposar un perill per a la vida, sobretot per causar hiponatrèmia, acidosi metabòlica i pancitopènia. 3

Referencias

  1. Getz, L. (Juny de 2009). “Orthorexia: When eating healthy becomes an unhealthy obsession”. Today’s Dietitian. Consultat el 4 de desembre de 2014.
  2. Bratman, Steven (Octubre de 1997). “Obsession with dietary perfection can sometimes do more harm than good, says one who has been there”. Yoga Journal. Consultat el 3 de desembre de 2014.
  3. Park SW, Kim JY, Go GJ, Jeon ES, Pyo HJ, Kwon YJ. (Juny de 2011) “Orthorexia nervosa with hyponatremia, subcutaneous emphysema, pneumomediastimum, pneumothorax, and pancytopenia”, Electrolyte Blood Press 9 (1):32–7. doi:10.5049/EBP.2011.9.1.32. PMID 21998605, PMCID PMC3186895.